Finansmotion 45/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Christian Beijar

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.09.53 Understöd till 4/mbk Pommerns underhåll

 

 

Museifartyget Pommern är en ovärderlig symbol för Åland och sjöfartshistorien. För att fortsättningsvis bevara Pommern i ursprungligt skick och för minimera riskerna för förslitning krävs att fartyget kontinuerligt repareras och underhålls.

     Mariehamn stad ansvarar för fartyget och utför systematiskt underhållsarbeten. Utgående från de planerade underhållsarbetena som staden har för avsikt att genomföra 2004 krävs ett större landskapsunderstöd.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 46.09.53 understöd till 4/mbk Pommerns underhåll höjs med 7.000 euro till 37.000 euro.

 

 

Mariehamn den 14 november 2002

 

 

 

 

Christian Beijar                                           Camilla Gunell

 

 

 

Carina Aaltonen                                          Lasse Wiklöf

 

 

 

Göte Winé                                                  Barbro Sundback