Finansmotion 45/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 45/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bostadsbidrag (F), tillägg till motiveringen

 

Lagen om bostadsbidrag är från 1975. Den är en kopia av rikslagen och beaktar inte de höga bostadskostnaderna på Åland. Lagen behöver revideras och anpassas till de demografiska och socioekonomiska förändringar som skett sedan de senaste 35 åren. En modern socialpolitik bygger i hög grad på att personer som är i behov av sociala stödåtgärder har en trygg och bra bostad. Ett tryggt boende är ett grundläggande villkor för att människor skall kunna fungera optimalt och leva ett självständigt liv.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

att en ny andra mening fogas till motiveringen under moment 45.10.50 Bostadsbidrag (F) enligt följande lydelse: Den föråldrade lagstiftningen om bostadsbidrag från 1975 revideras och ersätts av en ny lag som beaktar de socioekonomiska förändringar som skett under de senaste 35 åren.

 

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen