Finansmotion 46/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 46/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslag under kapitel 47.03 Näringslivets främjande

 

 

Landskapsstyrelsens näringspolitik har uppenbarligen inte uppnått sina syften eftersom pengarna i nedan nämnda moment inte använts i den grad landskapsstyrelsen budgeterat. Därför föreslås en nedskärning av följande moment: 47.03.40 Bidrag för företagens internationalisering sänks med 100.000 €, 47.03.45 Bidrag för produkt- och teknologiutveckling sänks med 100.000 €, 47.03.85 Produktutvecklingslån sänks med 300.000 €.

 

Skulle mer medel inom dessa moment lyckligtvis behövas under året kan de beviljas genom tilläggsbudget.

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

1. att anslaget under moment 47.03.40 Bidrag för företagens internationalisering sänks med 100.000 €,

2. att anslaget under moment 47.03.45 Bidrag för produkt- och teknologiutveckling sänks med 100.000 € samt

3. att anslaget under moment 47.03.85 Produktutvecklingslån sänks med 300.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

Christian Beijar