Finansmotion 49/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 49/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Caféverksamheten vid besökscentret i Bomarsund, ändring av motivering

 

Landskapsregeringen föreslår att ett besökscentrum skall byggas i Bomarsund. Enligt uppgift skall besökscentret även innehålla ett café. Undertecknade anser att landskapregeringen inte skall försvåra för och konkurrera med befintliga företagare och entreprenörer som med egna medel investerat i motsvarande verksamhet. Istället bör det utrymmet användas som utställningsyta och centrets gäster uppmuntras att besöka något av de intilliggande caféerna eller restaurangerna. 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under momentet 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund (R) ges följande tillägg ”Centret kommer inte att innehålla ett café, gästerna hänvisas till caféer och restauranger i närområdet”.

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Danne Sundman