Finansmotion 50/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2003-11-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av inkomstanslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland

 

 

Landskapsstyrelsen föreslår i budgetförslaget att den avkastning som Posten på Åland skall stå för under år 2004 uppgår till tre miljoner euro. Förslaget är, som redan framgår av budgeten, ett avsteg från den överenskommelse som nåtts med ledningen för Posten på Åland att avkastningen under åren 2003-2005 skall uppgå till en miljon euro årligen. Landskapsstyrelsen avser alltså att inte bara bryta nämnda överenskommelse utan dessutom redan under det första året av den tilltänkta treårsperioden kräva in ett belopp som svarar mot hela den tilltänkta avkastningen om tre miljoner. Det är naturligt att landskapsstyrelsen i rådande budgetläge med ljus och lykta söker efter varje möjlig åtgärd för att täppa till det stora underskott man skapat, men när dessa åtgärder tenderar att skada en för Åland oerhört viktig verksamhet är det viktigt att lagtinget säger ifrån.

     Den skada vi avser är att landskapsstyrelsen som ägare till Posten inte handlar som en ansvarsfull ägare borde göra genom de orealistiska avkastningskrav som landskapstyrelsen nu ställer. Får landskapsstyrelsen sin vilja igenom kommer postverket att under nästa år tvingas låna pengar för att klara av sin inbetalning till landskapet. Knappast en vettig finanspolitik i ett läge där Posten redan har stora utgifter att svara för. Än värre är dock att landskapsstyrelsen medvetet bidrar till att sänka motivationen hos postens personal. Hur skall postledningen år efter år kunna motivera sina anställda till extraordinära insatser, som stärker lönsamheten, när gensvaret från landskapet enbart är att plocka bort så stora summor som möjligt i form av ökade avkastningskrav? Dessutom har nuvarande landskapsstyrelse utsett Postens styrelse, vilka inte ställer sig bakom landskapsstyrelsens krav.

     Enligt vad motionärerna erfarit bygger Posten på Ålands affärsöverenskommelser med de övriga postverken i Norden på det tidigare överenskomna avkastningskravet om en miljon årligen. Dessa avtal löper på flera år och går inte att omförhandla. Det nya avkastningskravet bidrar inte till att Posten på Åland även i framtiden kan utvecklas positivt.

     Posten på Åland är i alla avseenden en sak som ålänningarna kan vara stolta över. Den åländska posten är ett föredöme i omvärlden och har med sin professionella verksamhet gjort vårt örike känt inom frimärkskretsar i världen. Postledningen har på ett aktivt sätt förmått utnyttja det åländska skatteundantaget och skapat hela 50 nya arbetsplatser som på olika sätt bidrar till samhällsekonomin. Postens främsta syfte är enligt Postlagen inte att generera vinst till landskapet och när nu postverket förhoppningsvis tillfälligt drabbats av förlorade intäkter, bör inte den politiska makten bidra till att förvärra situationen genom ett alltför girigt avkastningskrav.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att det budgeterade inkomstanslaget under moment 33.80.23 Posten på Åland minskas med 2.000.000 euro till 1.000.000 euro.

 

 

Mariehamn den 14 november 2003

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson