Finansmotion 50/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 50/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Golfbana på Jomala gård, ändring av motivering

 

Eftersom lång tid har gått och ingen golfbana ännu förverkligats finns fortfarande 1,5 miljoner euro kvar i budgeten för 30 procent stöd för en golfbana. Delar av dessa medel kunde användas för att utreda förutsättningarna för att föreverkliga en golfbana på Jomala gårds marker. Jomala är ett fullgott alternativ med tanke på närheten till boende och service i Mariehamn. De unika natur- och kulturvärden som utgör hinder för en golfbana på Stornäset finns inte heller på samma sätt i Jomala.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen till moment 47.03.44. Nationella investeringsbidrag (R) ändras enligt följande: ”Medel ur anslaget kan även användas för utredningar i avsikt att etablera en högkvalitativ golfbana på Jomala gård.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen