Finansmotion 51/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2008-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av Allmän motivering, Utbildning och kultur, Högskolan

 

Högskolan

 

Högskolan på Åland är oerhört central i fråga om kompetensutvecklingen i landskapet. Det är viktigt att utbildningsprofilen har en stark anknytning till den åländska arbetsmarknaden.

     För att ytterligare förstärka sjöfartsutbildningen bör övervägas möjligheterna att införa engelska språkig undervisning. Verksamheten vid högskolan skall i likhet med övrig verksamhet bedrivas så effektivt som möjligt. Därför skall de nuvarande läraravtalen, som idag utgör det största hindret för en fortsatt utveckling, undanröjas.

     Antalet studenter bör maximeras på ett sådant sätt att de tillgängliga resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi således

 

att motiveringen under kapitlet Högskolan i de allmänna motiveringarna får följande lydelse:

"Inom Högskolan på Åland kommer samarbete och nätverksarbete med omkringliggande högskolor och universitet att stärkas och utvecklas. Den examensinriktade utbildningen med stark anknytning till den åländska arbetsmarknadens behov är högst prioriterad för Högskolan på Åland.

        För att Högskolan ytterligare skall kunna bidra till att skapa en hög kunskapsprofil i landskapet, krävs att högskolan arbetar med internationalisering och globalisering. Det bör undersökas huruvida Högskolan kan inleda och etablera utbildning på engelska för att bredda upptagningsområdet och avhjälpa en del av det stora behov sjöfartsbranschen har av befäl såväl på däck som i maskin.

        Högskolans samverkan med utbildningen på gymnasialstadienivå ska tydliggöras och utvecklas. Landskapsregeringen bör undanröja de nuvarande läraravtalen, som utgör det största hindret för en fortsatt utveckling. Då kan nya möjligheter skapas till ett konstruktivt samarbete mellan gymnasialstadiet och högskolan.

        Antalet studenter bör maximeras på ett sådant sätt att de tillgängliga resurserna utnyttjas så effektivt som möjligt."

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2008

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson