Finansmotion 51/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag 

 

I framtiden har Åland som mål att 95 procent av de äldre över 75 år ska bo hemma. Det kräver att de som har sin bostad i flervåningshus har hiss. I dag finns många äldre bostadshus framförallt i Mariehamn som saknar hissar. Därför vore det skäl att landskapsregeringen i sitt understöd för ombyggnader för äldre och rörelsehindrade även omfattar inrättande av hissar i flervåningshus. Räntestöd för ändamålet är bra, men det kan också behövas ett direkt understöd i likhet med stödsystemet för hissinstallationer i riket. 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under momentet 43.25.61. Understöd för bostadsreparationer (R) höjs med 60.000 euro och

 

att det till motiveringarna under momentet fogas följande stycke: ”Understöd kan också beviljas för installation av hissar i flervåningshus.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen