Finansmotion 51/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 51/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsutgifter, ändring av motiveringen

 


I anslaget ingår medel för avlönande av en tillfällig tjänst som näringslivsutvecklare med uppgift att implementera den nya turismstrategin, genomföra de åtgärder den nya klusterutredningen utpekar samt att verka som sekreterare i skärgårdsnämnden. Arbetsbeskrivningen är fullständigt orealistisk och anslaget för tf. tjänsten bör strykas.

 

Däremot är det oansvarigt och oengagerat att inte tillse att den viktigaste näringen på Åland dvs. sjöfarten har åtminstone en ordinarie tjänsteman på heltid. Sjöfartsfrågorna har en längre tid fört en undanskymd tillvaro under finansministern. Vi undertecknade ser det som självklart att sjöfarten återfår sin rättmättiga plats och uppmärksamhet där den hör hemma, alltså på näringsavdelningen. Det är viktigt att näringslivsutvecklingen för den åländska sjöfarten tas på allvar och ges resurser. Mot den bakgrunden anser vi det väsentligt att det inrättas en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att tredje stycket under moment 47.01.01. utgår och ersätts av följande: ”att det under året inrättas en ordinarie heltidstjänst som sjöfartsutvecklare”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson

 

 

Roger Jansson