Finansmotion 52/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 52/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2008-11-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 47.17.43 Landskapets finansieringsandel-program för landsbygdens utveckling 2007-2013, axel 2 (RF)

 

Under moment 47.17.43 framgår att det för år 2009 ingår 3 miljoner euro för kompensationsbidraget. Därtill ingår anslag för finansieringen av miljöstödets nationella tilläggsdel med 660.000 euro och kompensationsbidragets nationella tilläggsdel med 740.000 euro.

     Enligt självstyrelselagen hör styrning av lantbruksproduktionen (strukturstöd) till landskapets behörighet (sj.L18 § p.15), medan priset på lantbruksprodukter hör till rikets behörighet (sj.L 27§ p.15). Enligt den så kallade Uronen-gruppen beslöts år 1995 att kompensationsbidraget skulle höra till rikets behörighet, emedan det till sin art hade formen av ekonomiskt stöd utan dess mera styrningseffekt. De nationella tilläggsdelarna som sedermera övertagits av landskapet hör helt klart till rikets behörighet.

     Vi undertecknade har inget mot att behörighet övertas från riket, tvärtom, men då bör också de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant övertagande regleras enligt de mekanismer som självstyrelselagen stipulerar, dvs en justering av klumpsumman.

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade

 

att ett nytt sista stycke infogas i motiveringen under moment 47.17.43. enligt följande: "Under året upptas förhandlingar med riksmyndigheterna för att uppnå en justering av klumpsumman för att kompensera de merkostnader landskapet fått på grund av övertagande av stöd som hör till rikets behörighet."

 

 

 

Mariehamn den 7 november 2008

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson