Finansmotion 5/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 5/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.05.51 Landskapsandel för medborgarinstitutets driftskostnader

 

I den inledande texten om utbildningspolitiken påpekar landskapsstyrelsen det ökade behovet av fortbildning bland vuxna. Det rimmar illa med den neddragning man gör i anslaget till medborgarinstitutet.

 

 

Med hänvisning till det anförda föreslår vi

 

en höjning av landskapsandelarna för medborgarinstitutets driftskostnader (moment 46.05.51) med 5.000 € för att behålla undervisningen på nuvarande nivå.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

Barbro Sundback

 

 

Göte Winé

Christina Beijar

 

 

Carina Aaltonen

Lasse Wiklöf

 

 

Mariehamn den x