Finansmotion 55/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 55/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Uttag från pensionsfonden, minskning av inkomstanslag

 

I samband med första tilläggsbudget för 2009 sänktes premieinbetalningen till landskapets pensionsfond från 22 procent till 17 procent så att inbetalningsskyldigheten för arbetsgivaren likställdes för anställda före och efter 1.1.2008 då systemet reformerades. Åtgärden medförde att inbetalningarna till fonden minskade med ca 5 miljoner. Utöver detta föreslogs att landskapsregeringen ska ta ut maximala belopp ur fonden, d.v.s. 75 procent av pensionsutgifterna. För 2010 betyder det 15,5 miljoner euro. Med tanke på att fondens tillgångar under lågkonjunktur inte stärks i lika hög grad vore det klokt att värna fondens tillgångar och tänka mera långsiktigt. Att fonden är stark utgör en trygghet för alla som ska få sin pension ur landskapets pensionsfond i över 30 år framöver. Därför är det skäl att ha en varsam politik kring fondens utnyttjande och inte ta ut maximala belopp i flera år framöver. Om dessa fondmedel fortsätter att förvaltas väl kan det över tid totalt sett betyda att de tilläggsmedel som tas direkt över budget för pensioner kan minska. Därför bör man återgå till ett maxuttag på 50 procent d.v.s. 10.350.000 euro och hellre låta budgetunderskottet öka i motsvarande grad.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 34.90.04. Överföring från pensionsfonden minskas med 5.150.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen