Finansmotion 56/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 56/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 46.41.

Ålands sjösäkerhetscentrum

 

Under flera år har inom landskapsregeringen diskuterats en bolagisering av Ålands sjösäkerhetscentrum. Centret säljer kurser inom sjöfartsutbildning och sjösäkerhet, en verksamhet som är svår att utföra inom ramen för en offentlig förvaltning. Ett steg i rätt riktning var införandet av nettobudgetering som infördes i och med budgeten för 2007. För att ytterligare skapa en organisation som är mer lämpad för kommersiell verksamhet föreslås att Ålands sjösäkerhetscentrum bolagiseras. Centret kan då lösgöras från landskapets budget och enligt marknadsmässiga villkor sälja sjösäkerhetskurser i enlighet med marknadens behov. Genom avtal regleras sjöskolornas tillgång till centret, likaväl som bolagets nyttjande av de landskapsägda faciliteterna. Centret kan mer offensivt rikta sin verksamhet enligt behoven. En utökad synlig åländsk organisation med spetskompetens inom sjöräddning, sjösäkerhet och sjöfartutbildning ger också ökad attraktionskraft till grundutbildningen inom sjöfart.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att det till motiveringarna under kapitel 46.41. fogas följande tillägg: Sjösäkerhetscentret bolagiseras 2009 för att bättre utvecklas som säljorganisation av sjösäkerhetskurser. Avtal reglerar nyttjandet av landskapsägda faciliteter samt skolornas nyttjande av centrets resurser.

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback