Finansmotion 57/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2006-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringarna i Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, Psykiatrienheten

 

Många unga flickor mår idag synnerligen dåligt på  Åland. Detta illamående tar sig självdestruktiva uttryck bl.a. så att de skär sig själva. För att kunna behandla denna grupp krävs att personalen kan se både individen och den strukturella genusproblematik som finns bakom dessa fall. Omvärlden ställer många krav på flickor i tonåren som gör det tungt för dem att bli vuxna och hantera sin livssituation. Just nu ser det ut att vara en topp som särskilt ser ut att gälla psykiskt självdestruktivt illamående bland unga kvinnor. Därför är det viktigt att man inom barn- och ungdomspsykiatrin under 2009 gör en särskilt kraftansträngning när det gäller unga flickor och kvinnor som uppmärksammar och synliggör deras problematik och särskilda livssituation.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att i motiveringarna till Förslag till plan för hälso- och sjukvården 2009, kapitel 9.2.12 Psykiatrienheten (s. 40) fogas följande tillägg: - "Att särskilt uppmärksamma och synliggöra unga kvinnors och flickors pressade livssituation som leder till depression och självdestruktivitet. "

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback