Finansmotion 57/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 57/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Centralisering och entreprenad av ekonomi- och löneräkningsfunktionerna

 

Under rubriken "Landskapets budgetekonomi", underrubriken "Strukturella åtgärder med ekonomisk effekt", anser landskapsregeringen att, med hänvisning till föregående avsnitt "Budgetutvecklingen", ytterligare steg måste tas för att ändra på strukturer som är kostsamma och kostnadsdrivande för landskapets budget.

 

Den åländska förvaltningen med tillhörande verksamhetsgrenar är idag ofta decentraliserad på ett sätt som inte är kostnadseffektivt. Därför föreslås att samtliga ekonomi- och löneräkningsfunktioner inom landskapets verksamhetsgrenar överförs till en Finansavdelningens Redovisningsbyrå samt att de delar av Redovisningsbyråns verksamhet som kan utföras av privata aktörer, såsom löneräkningen, bjuds ut på den privata marknaden. Dessa arbetsuppgifter skulle väl lämpa sig för distansarbete.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att det i de allmänna motiveringarna till det första stycket under rubriken "ORGANISATIONSUTVECKLING", underrubriken "Finansavdelningen", sidan 14, fogas följande tillägg: "För att öka kostnadseffektiviteten sammanslås samtliga ekonomi- och löneräkningsfunktioner inom landskapets verksamheter till att utföras centralt av Redovisningsbyrån och att tillämpliga delar av Redovisningsbyråns uppgifter bjuds ut på privat entreprenad".

 

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson