Finansmotion 58/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 58/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Understödjande av politisk verksamhet, ändring av motiveringen

 

Även om det hör till ovanligheterna så har det förekommit att lagtingsledamöter övergått till en annan politisk organisation under en mandatperiod. I sista stycket under moment 43.15.50 finns det regler för hur de ekonomiska konsekvenserna av dessa krumsprång skall hanteras. I sista stycket, står det så här nu:

 

”Övergår en lagtingsledamot under mandatperioden till en annan politisk organisation ska följande gälla: …”

”… - understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation för det kalenderår bytet skett utan först följande kalenderår samt”

 

Texten efter ovanstående tankestreck bör ändras till:

- understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation under den pågående mandatperioden samt

 

De ekonomiska konsekvenserna drabbar det parti som avhoppet skett från på ett oskäligt sätt. Främst på grund av att det drabbade partiet stått för finansieringen av invalet, medan det nya partiet redan året efter kan börja lyfta partistöd också för avhopparen i fråga.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att texten under det tredje tankestrecket i detaljmotivering under moment 43.15.50 ”Understödjande av politisk verksamhet” stryks och ersätts av följande: ”understöd vid byte av organisation utbetalas inte till ny organisation under den pågående mandatperioden samt”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson