Finansmotion 59/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 59/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Stöd för uppvärmningssystem, sänkning av anslag

 

Under tidigare år har landskapsregeringen givit stöd till olika typer av alternativa uppvärmningssystem såsom värmepumpar och dylikt i avsikt att stödja en ökad övergång till förnybar energi i bostäder. I årets budget föreslås 160.000 euro men i motiveringarna sägs att stödet enbart är avsett för installation av solpaneler. Anslaget är därför överdimensionerat i relation till ändamålet och kan därför minskas med 60.000 euro. Dessa medel kan i stället användas för hissinstallationer i flervåningshus moment 43.25.61.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att anslaget momentet 43.25.62. Understöd för investeringar i uppvärmningssystem som främjar miljövården (R) minskas med 60.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen