Finansmotion 6/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 6/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Roger Jansson m.fl

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 47.03.41. Turismens främjande (R)

 

 

Ålands turistnäring står inför ett avgörande brytningsskede. Kvaliteten på landprodukten är med några få undantag dålig. Samtidigt satsar landskapet på det nya kongress- och kulturcentret Alandica i Mariehamn och förhoppningsvis på en utveckling av golfturismen till en högre kvalitetsnivå. Samtidigt satsar Vikinglinjen på en ny, stor och modern färja på linjen Kapellskär-Mariehamn. Denna satsning kräver för att VL och Eckerölinjen skall kunna fortsätta att upprätthålla åretrunttrafik att antalet resenärer Sverige-Åland ökar med cirka en halv miljon passagerare.

 

Från nuvarande halva miljon övernattningar inom landturismen bör vi således öka till åtminstone 750 000 övernattningar för att rimlig lönsamhet skall fås i de nämnda storsatsningarna. Projektet Attraktiva Åland har på ett tydligt sätt klargjort både den svaga utvecklingen inom turismen och de behov på offensiv och samarbete som just nu föreligger.

 

Vad gör då landskapsregeringen i denna situation? Svar: Ingenting! Tydligen tror LR att det kan räcka med ”lugn och tystnad i de åländska skogarna”.

 

I budgeten för 2009 bör medlen för turismens utveckling dels omfördelas och dels tillfälligt utökas för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att vi framöver skall ha både en fortsatt högnivåtrafik och något värt att satsa marknadsföring på inom Ålandsturismen.

 

Med hänvisning till det framförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 47.03.41 omfördelas och höjs till 1 700 000 euro samt

 

att till motiveringarna under momentet införs följande text: "Med hänvisning till förslagen i utredningen Attraktiva Åland, bör landskapsregeringen aktivt delta och driva kvalitetsförbättringen inom turismen, utvecklandet av login på både hotell- och stugsidan, befrämjandet av tillkomsten av nya och utvecklande av befintliga evenemang, aktiviteter och företagsetableringar."

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Roger Jansson

 

 

Jörgen Strand

 

 

Johan Ehn