Finansmotion 60/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 60/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Utredning av Föglötunnel, sänkning av anslag

 

ÅSUB visar i sin utredning om tunnelprojektet till Föglö att en sådan satsning inte i sig skulle bidra till ökad inflyttning och näringslivsutveckling. Det enda argument man kan hävda för en sådan satsning är att det långsiktigt går att minska driftskostnaderna för skärgårdstrafiken. För att ekonomiskt optimera kostnaderna inom ett kortruttssystem där en tunnel ingår, bör man utgå ifrån en modell där Föglö i sådana fall blir en knutpunkt förhuvuddelen av skärgårdstrafiken. Utan denna helhetsplanering samt ÅSUB-utredningens klarlägganden om inflyttning och näringslivsutveckling finns det inte skäl att vidare utreda förutsättningarna för en tunnelförbindelse. Anslaget i budgeten för ändamålet kan därför slopas.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att anslaget under  moment 48.30.78 Kortruttsinvesteringar minskas med 900.000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen