Finansmotion 61/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 61/2008-2009

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringarna till kapitel 45.10 Övriga sociala utgifter

 

En lagmotion om ändring av landskapsregeringens framställning om ny lag om hemvårdsstöd har inlämnats där det föreslås att hemvårdsstödets grunddel ska höjas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen till kapitel 45.10 kompletteras med följande:

"Landskapsregeringen ämnar höja hemvårdsstödets grunddel från nuvarande 390 € till 500 € per månad. Denna merkostnad kommer kommunerna att kompenseras för. Under förutsättning att lagtinget godkänner lagmotion 1/2008-2009 kommer landskapsregeringen att till lagtinget överlämna en första tilläggsbudget för år 2009."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Barbro Sundback

 

 

 

Camilla Gunell

 

 

 

Anders Eriksson

 

 

 

Harry Jansson

Danne Sundman

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

 

Carina Aaltonen

 

 

 

Johan Ehn

 

 

 

Roger Jansson