Finansmotion 61/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 61/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen

 

I lågkonjunktur ska man rusta upp för att vara redo att möta ljusare tider. Boendet inom den åländska turismnäringen är ett sådan upprustningsfält. Därför bör landskapsregeringen omgående ta fram ett offensivt satsningsprogram för en generell kvalitetshöjning av turistiskt boende, allt ifrån uthyrningsstugor, stugbyar till gästhem och hotell. Det allra största hindret för turismnäringens fortsatta utveckling är den låga boendestandarden. Detta skulle också vara en stimulansåtgärd för byggsektorn.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande text fogas till motiveringen under moment 47.03.41. Turismens främjande (R): ”Landskapsregeringen tar fram ett regelverk samt medel för en kvalitetshöjning av boendet inom turismnäringen. Dessa presenteras i första tilläggsbudget för 2010.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen