Finansmotion 62/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 62/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 45.50.50. Miljöbils- och skrotningspremier

 

 

Miljöbils- och skrotbilspremie beviljas inte till företag som regelverket är idag. Detta borde ändras eftersom många företags bilar körs mycket mer än privata personbilar. T.ex. taxibilar och hyrbilar är två fordonstyper som körs i storleksordningen 10 gånger mer per år än en vanlig personbil i privat bruk. Miljönyttan skulle i dessa fall bli mycket större.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen under moment 45.50.50. ges följande tillägg: "Miljöbils- och skrotbilspremie ska fr.o.m. 2009 beviljas även företag eftersom den fordonstypen bidrar till större miljönytta eftersom de körs mycket mer."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg