Finansmotion 63/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 63/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 44.20 Penningautomatmedel

 

 

Ålands penningautomatförening - PAF har upplevt en omvälvande och turbulent men framgångrik utveckling sedan sekelskiftet. Spelverksamheten på internet har expanderat enormt och PAF har idag ca 0,5 % av världsmarknaden inom internetspel. Samtidigt är orosmolnen många och framtiden delvis oviss. Frågan är om PAF skulle ha nytta av att bolagiseras. Eventuella framtida förvärv för att expandera kan försvåra och fördyra med en status som offentligsrättslig förening jämfört med aktiebolagsform. Skulle PAF bolagiseras skulle det också möjliggöra en försäljning, helt eller delvis och/eller att ge en del av bolaget till ålänningarna vilket kunde vara ett sätt att dela ut framgången. Dessa frågor borde få svar varför en utredning föreslås.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att motiveringen under kapitel 44.20 ges följande tillägg: "En utredning av för- och nackdelar med en bolagisering av PAF görs under året innefattande möjligheten att dela ut en del av bolagets aktier till ålänningarna."

 

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Gun-Mari Lindholm

 

 

Mika Nordberg