Finansmotion 63/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 63/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Nybörjarplatser inom yrkesutbildningen, tillägg till motiveringen

 

Landskapsregeringen föreslår i budgeten för 2010 att det totala antalet nybörjarplatser till treårig yrkesutbildning är drygt 200 stycken. Därtill kommer 12 stycken plaster på den ettåriga utbildningen ”Yrkesstart” samt utbudet vid Ålands folkhögskola som erbjuds de ungdomar som lämnar grundskolan. Med tanke på att 18 nybörjarplatser faller bort inom naturbruk samt med beaktande av den höga procenten ungdomsarbetslöshet vore det skäl att landskapsregeringen ser över huruvida utbudet av nybörjarplatser är tillräckligt inför hösten 2010. Främst bör man se till att det finns ett tillräckligt och relevant utbud av studieplatser inom praktisk, teknisk yrkesutbildning som också lämpar sig för svagt studiemotiverade elever. Med tanke på det stora intresset bland studerande och arbetsmarknadens behov vore det även skäl att överväga att under viss tid inrätta två parallella byggprogram.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att följande text fogas till motiveringen under kapitel 47.17. Yrkesutbildning:  ”Landskapsregeringen tillser att utbudet av relevanta nybörjarplatser inom yrkesutbildningen är tillräckligt inför höstterminen 2010 så att samtliga som lämnar grundskolan kan erbjudas studieplats samt med beaktande av det rådande arbetsmarknadsläget bland unga.”

 

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen