Finansmotion 65/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 65/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 47.52.  Skötsel av jordegendomar

 

 

Frågan om förverkligandet av en golbana på det tilltänkta området i Godby/Ämnäs förutsätter enligt finansiärerna till projektet att markområdet där banan huvudsakligen ska byggas görs tillgängligt på ett för projektet lämpligt sätt. En lösning som torde vara möjlig är att göra arrendebyte med marker vid Grelsby kungsgård. För att detta byte skall göras rättvist bör markerna vid Grelsby kungsgård bjudas ut på den öppna marknaden så att alla har möjlighet att bjuda. Markområdena vid Grelsby kungsgård bör bjudas ut så att intressenter kan bjuda antingen arrende i pengar eller markområde i utbyte, kommer sådana anbud ska dessa värderas av en oberoende värderare. 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att motiveringen kapitel 47.52. ges följande tillägg: "Markområdena vid Grelsby kungsgård bjuds under året ut för arrende på lång tid på den öppna marknaden så att intressenter kan bjuda arrende i pengar alternativt markområde i utbyte. Inlämnas anbud innehållande arrendebyte ska dessa utvärderas av en oberoende värderare."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg