Finansmotion 67/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 67/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av Allmän motivering, kapitlet Trafik och transport

 

 

För att få till stånd en bolagisering i enlighet med vedertagna normer, bör möjligheterna att privatisera Verkstaden och Motorfordonsbyrån, till de delar som inte utgörs av myndighetsuppgifter, undersökas. Att enbart ombilda befintlig verksamhet till bolagsform med landskapet som ensam ägare leder inte till något. Det finns bland annat fortsättningsvis inga möjligheter att mäta verksamhetens effektivitet och konkurrensförmåga i relation till andra verksamhetsutövare.

 

Med anledning av ovanstående föreslår undertecknade

 

att ett nytt sista stycke infogas under rubriken Bolagisering enligt följande lydelse: "Före det att planerna att bolagisera Verkstaden och Motorfordonsbyrån verkställs, undersöks möjligheterna att privatisera de delar av verksamheten som är lämpliga för det."

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Anders Eriksson

 

 

Harry Jansson

 

 

Gun-Mari Lindholm

Danne Sundman

 

 

Fredrik Karlström

Mika Nordberg