Finansmotion 67/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 67/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Fortsatt allmänt avdrag, höjning av anslag

 

Skatt är en fråga om makt. Desto högre skatt desto mer makt har politiker över befolkningens liv, med lägre skatt har befolkningen mer makt över sina egna liv. Det allmänna kostnadsläget på Åland upplevs av de flesta som mycket högt i jämförelse med våra närområden, det i sin tur medför att många ålänningar vallfärdar till bland annat Norrtälje för att göra sina inköp gällande både mat- och konsumtionsvaror, det i sin tur gör det ännu svårare för det småskaliga näringslivet på Åland att leva. Eftersom Åland ännu inte har behörighet på skatteområdet, vilket vi undertecknade förespråkat att landskapsregeringen borde prioritera, så är verktygen för att stimulera näringslivets och befolkningens ekonomi väldigt små. En möjlighet vi kan använda för att ge befolkningen större makt över sina egna liv är genom det ”allmänt skatteavdraget”. Nu föreslår landskapsregeringen att det skall upphöra vilket i sin tur gör att fler får mindre pengar i plånboken vilket i sin tur späder på den nedåtgående spiralen i ekonomin och ännu fler tvingas till att göra sina inköp utanför Åland. Nu om någonsin borde samhället stimulera den privata köpkraften för att se till att hjulen inte slutar rulla för våra företag, det görs bland annat med att bibehålla eller ännu hellre öka det allmänna skatteavdraget. Eftersom inkomsterna har sjunkit för en hel del av befolkningen kostar uppskattningsvis bevarandet av avdraget ca 4,5 miljoner euro, en kostnad som bör finansieras genom en kraftigare prioritering på vilka områden det offentliga skall bedriva verksamhet samt genom en effektivisering inom alla områden, behövs mer pengar än det så bör man öka anslaget 39.30.90 med motsvarande. Stimuleras inte privatpersoners ekonomi i en lågkonjunktur kan följderna för samhället bli betydligt ogynnsammare med konkurser bland företagen och ytterligare recession som oundvikliga följder.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att anslaget under moment 44.05.36 Kompensation för förlust av skatteintäkter som orsakas av avdrag (F), höjs till 4.500.000 euro så att det allmänna skatteavdraget inte upphör”  

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander