Finansmotion 69/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 69/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Försäljning av aktier i Posten Åland Ab

 

Posten på Åland ombildades till aktiebolag 2009. Det var ett steg i rätt riktning, samhällsägda monopolbolag är en relik från forntiden. Följande steg är en utförsäljning åt allmänheten av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab. En dylik utförsäljning har redan skett i andra länder. På samma sätt som telefonbolag och banker privatiserats tidigare, med en kraftig utveckling av bolagen som följd.

Posten Åland Ab verkar i en dynamisk bransch med goda framtidsutsikter och kan mycket väl bli Ålands nästa folkaktiebolag. Landskapsregeringen är inte den mest dynamiska och kompetenta ägaren av ett bolag av Postens storleksordning. En annan ägarstruktur skulle leda till att bolaget utvecklas än mer.

 

Samhället skall inte äga och driva bolag, utan se till att de rätta förutsättningarna finns. Roll fördelningen bör därvidlag vara klar. Då undviks också kritik som att Posten som samhällsbolag inte skall konkurera med andra företag.

 

Underskottet i landskapets ekonomi kommer enligt prognos år 2011 att vara cirka 35 miljoner euro, med beaktande av tömningen av utjämningsfonden är det verkliga underskottet cirka 70 miljoner euro. Mot den bakgrunden är det viktigt att genomföra försäljningar som kan förbättra landskapets ekonomi, samtidigt som försäljningen medför ett mervärde för det avyttrade företaget i fråga.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

 

att ett nytt stycke infogas i motiveringarna under moment 34.10.88. ”Försäljning av aktier” med följande lydelse: ”Landskapsregeringen kommer att utreda och förbereda en utförsäljning av landskapets aktieinnehav i Posten Åland Ab”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Anders Eriksson