Finansmotion 7/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av moment 41.01.01 Verksamhetens utgifter

 

 

Också Lagtinget bör strama åt sina kostnader. Under moment 41.01.01 bör en nedskärning göras eftersom lagtingets kostnader ökar under flera moment.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 41.01.01 Verksamhetens utgifter sänks med 50.000 € till 1 375.000  för att minska på kostnaderna för lagtingsledamöternas resor.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Lasse Wiklöf

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

Christian Beijar