Finansmotion 7/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 7/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2009-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Projekt mot ungdomsarbetslöshet, ändring av anslag

 

För allt fler ungdomar är det i dag svårt att få jobb efter slutförd utbildning. Många ungdomar saknar arbetslivserfarenhet eftersom de aldrig fått möjlighet att arbeta. Detta leder i sin tur till att ungdomen inte får anställning. De befintliga åtgärdspaketen är otillräckliga eftersom många arbetslösa ungdomar hamnar utanför till följd av att de inte passar in i regelverken för åtgärdspaketen.

     Som sista utväg kan ungdomarna tvingas vända sig till den sociala sektorn inom den egna kommunen för att klara av vardagsekonomin. Då arbetslösheten ökar i landskapet kan situationen bli svår att klara av för vissa kommuner. Tidigare har problemet lösts genom att ungdomar har flyttat ut från landskapet efter arbete. Till följd av lågkonjunkturen i omgivningen finns inte den möjlighet att tillgå.

     För att motarbetade den ökande trenden med långtidsarbetslöshet bland ungdomar behöver alla tillgängliga metoder utnyttjas.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår jag

 

att anslaget under moment 47.30.54 Sysselsättningens främjande (R) höjs med 100.000 euro för att i större omfattning än idag kunna bereda möjlighet för arbetslösa ungdomar att skaffa sig arbetslivserfarenhet och därigenom öka deras chanser att komma in i arbetslivet.

 

 

Mariehamn den 11 november 2009

 

 

Anders Eriksson