Finansmotion 70/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 70/2008-2009

Lagtingsledamot

 

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-04-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Strykning av anslaget under moment 36.34.20  Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster

 

Terminsavgifterna bibehålls på nuvarande nivå:

·         Huvudämne 110 euro

·         Biämne 50 euro

·         Syskonrabatt 30 euro

     Den höjning som föreslås under anslaget skulle öka institutets inkomster med 13.000 euro. Ett belopp som saknar betydelse för verksamheten men som kan vara betungande för de studerande och deras familjer.

 

Med anledning av ovanstående föreslår vi

                     

att anslaget om 13.000 under moment 36.34.20. Ålands musikinstitut - verksamhetsinkomster stryks och att motiveringen under momentet lyder: "Terminsavgifterna bibehålls på nuvarande nivå".

                     

 

Mariehamn den 15 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell