Finansmotion 71/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 71/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till anslagsmotiveringen under moment 46.13.74 Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum (R)

 

Den länge planerade utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuseum som tidigare uppskattats till 8 miljoner kommer enligt en nykostnadskalkyl att kosta 10,4 miljoner. Landskapsregeringen är beredd att godkänna förhöjningen av investeringen samtidigt som man meddelar att den utställning som ska ingå i museet inte ingår i kostnadskalkylen. I klartext betyder detta att ingen vet vilka de framtida kostnaderna blir för att fylla den tillbyggda delen av Sjöfartsmuseet med verksamhet, varken utställningskostnaderna eller övriga driftskostnader är kända. Innan slutligt beslut kan fattas om projektet måste regeringen inför lagtinget redovisa vilka kostnader som tillkommer på driften ifall tillbyggnaden av Sjöfartsmuseet genomförs.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

        att följande tillägg till  motiveringen under anslaget för

        moment 46.13.74. Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuseum

        införs som en sista mening:" Innan slutlig ställning tas till

        förverkligandet av projektet måste kostnadsökningarna

        på museets drift redovisas".

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell