Finansmotion 73/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 73/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring i allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Ht 45 Social- och miljöavdelningen, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS)

 

Avgifterna för ÅHS har höjts i 2009 års budget. I budgetramarna för 2010 på sidan 17 meddelar landskapsregeringen sin beredskap att ytterligare höja avgifterna år 2010. Stycke tre på sidan 17 låter i sin helhet som följer: ”Landskapsregeringen  har baserat inkomstnivån för ÅHS under år 2010 utgående från att avgifterna inom hälso- och sjukvården utformas så att de med låga inkomster fortsättningsvis ska ha ett lågt kostnadstak medan avgifterna generellt kan höjas”.

     För socialdemokraterna är en ytterligare höjning av avgifterna  inte det bästa sättet att kontrollera kostnadsökningar inom  ÅHS. Istället bör man genom förbättrad produktivitet och ökad effektiv genom strukturomvandlingar förbättra ÅHS:s resultat.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att det åttonde stycket i allmänna motiveringen, Budgetramar och omprioriteringar, Ht 45 Social- och miljöavdelningen, Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS) (sidan 17) erhåller följande lydelse: ”Landskapsregeringen baserar inkomstnivån för ÅHS under år 2010 utgående från att avgifterna inom hälso- och sjukvården utformas så att de med låga inkomster fortsättningsvis ska ha ett lågt kostnadstak medan avgifterna i övrigt hålls på en oförändrad nivå.

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell