Finansmotion 73/2010-2011

Tillhör ärendet: Bomarsunds besökscentrum
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 73/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Bomarsunds besökscentrum

 

 

 

Under många år har planeringen av ett besökarcentrum i Bomarsund varit under planering. Orsaken är att besökarna i dagsläget på en av Ålands mest unika sevärdheter inte kan besöka toalett och att informationen om Bomarsund är begränsad. På motsvarande sevärdheter i världen finns besökscentrum som stärker besökarna upplevelse av de ruiner och den plats man befinner sig på. Där finns kafé, shop med souvenirer, affischer, litteratur med mera, toaletter, utställningar, filmvisning samt evenemang och guidningar. Detta ska leva och utformas efter besökarnas behov och levandegöra de historiska skeendena på platsen. Besökarcentrets innehåll måste därför skötas med stor kunskap om Bomarsund och dess historia och utställningarna ska vila på gedigen forskning och presenteras på ett pedagogiskt och professionellt sätt. Att tvinga in Sunds kommun i en roll att bli kulturarvsförvaltare och handha driften av Bomarsunds besökarcentrum är inte rätt eftersom den professionen inte finns i en kommun. Verksamheten bör lyda under landskapets museibyrå emedan driften för kaféverksamheten drivs av privata entreprenörer. Verksamheten finansieras för landskapets del i huvudsak genom entrébiljetter och försäljning.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att under moment 46.60.74 Utvecklande av Bomarsund stryks det första stycket  i motiveringarna och ersätts med följande: ”Landskapsregeringen inleder byggandet av besökarcentret i Bomarsund i enlighet med de ritningar som framtagits. Verksamheten i centret handhas av landskapets museibyrå emedan kaféverksamheten bjuds ut till privata entreprenörer.”

 

 

Mariehamn den 12.11.2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback