Finansmotion 74/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 74/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2009-04-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 46.34.20  Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR)

 

Anslaget för Ålands musikinstitut höjdes med 100.000 från år 2008 till 2009. Höjningen är relativt stor och innefattar en ny tjänst samt verksamhetsutökningar. Trots det föreslås att den marginella del av verksamheten som utförs på Kökar ska skäras från 7 timmar i veckan till 4 timmar och att terminsavgifterna höjs.  Elevantalet har inte drastiskt utökats. Elevantalet för vissa ämnen är inte tillräckligt och det finns lärare som inte kan fylla sin lagstadgade undervisningsskyldighet. Det förefaller med andra ord som om musikinstitutets resurser är tillräckliga men att de inte används maximalt och effektivt. Med ett bättre resursutnyttjande och ökad produktiv kan institutet behålla verksamheten på nuvarande nivå även om anslaget dras ner och ökningen anpassas bättre till budgetens allmänna linje.

 

Med hänvisning till det ovan anförda anhåller vi om

 

att anslaget under moment 46.34.20 Ålands musikinstitut - verksamhetsutgifter (VR) sänks med 47.000 euro för att undvika en höjning av terminsavgifterna samt för att öka verksamhetens produktivitet.

 

 

 

Mariehamn den 16 april 2009

 

 

Barbro Sundback

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Camilla Gunell