Finansmotion 74/2010-2011

Tillhör ärendet: Avyttring av travbanan
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 74/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Avyttring av travbanan

 

 

Arrangemangen kring landskapets involvering med Ålands hästavelsförening kring travbanan i Dalkarby är i dagsläget invecklade och behöver nödvändigtvis revideras. Hästavelsföreningen äger marken, landskapet äger själva banan samt vissa byggnader medan hästavelsföreningen äger stallkafébyggnaden. De avtal som reglerar ägoförhållanden och hyra går ut 2012 och bör därför tas till diskussion under 2011. Landskapet bör då överväga möjligheten att avyttra travbanan samt byggnader till Ålands hästavelsförening. Landskapet ger i dag 84.000 euro i PAF-medel till verksamheten medan man med andra handen tar in 5.000 euro i hyra för anläggningen. Om landskapet säljer travbanan till föreningen skulle det skapa friare förutsättningar för föreningen att utveckla sin verksamhet samt att landskapet minskar sitt fastighetsinnehav. Beroende på vad som sker med Naturbruksskolan och Jomala gård kunde travbanan vara en utmärkt plats för 4H verksamheten i syfte att skapa en mer daglig, levande verksamhet med inriktning på barn och djur.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi 

 

att under 37.01.01 Näringsavdelningens allmänna förvaltning – verksamhetsinkomster intas följande stycke: ”Landskapsregeringen avtal med Ålands hästavelsförening angående ägandet av travbana samt byggnader omförhandlas så att landskapets ägande i travbanan upphör.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback