Finansmotion 77/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 77/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2010-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Introduktionsplan för elbilar på Åland, tillägg till motivering

 

De kommande åren kommer flera nya elbilsmodeller ut på marknaden och inom de kommande tio åren kommer elbilar av olika slag att bli ett vanligt inslag i fordonsparken. Åland är lämpligt för elbilar av flera orsaker, främst de korta avstånden som gör att den aktionsradie som elbilar har redan nu räcker till i de allra flesta fall. Omställning till elbilar ställer vissa krav på samhället, t.ex. att det finns en lämplig infrastruktur för att ladda elbilar. Vidare borde elnätslösningar, s.k. "Smart Grid"-teknik studeras för att möjliggöra bl.a. lastanpassad laddningstid m.m. Dessa frågeställningar bör klarläggas i en elfordonsstrategi som tas fram under året med medel under momentet.  Strategin ska också omfatta ett försöksområdesprojekt där Åland erbjuds som testområde för fordonsindustrin.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att motiveringen under momentet 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjning (VR) ges följande tillägg ”En studie över möjligheten och en strategi för omställning av samhället till elfordon tas fram under med hjälp av medel från momentet.”.

 

 

Mariehamn den 12 november 2010

 

 

 

Danne Sundman

 

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Fredrik Karlström