Finansmotion 8/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.25.51 Stöd till organisationer inom bostadsbranschen

 

Bostadsbristen är fortfarande skriande. Bara i staden står fortfarande över 200 personer i bostadskö. Deras primära mål är att erhålla en hyresbostad. Många som hotas av eller saknar bostad känner sig mycket utelämnade. Hyresgästföreningen har många viktiga uppgifter. Bland annat att ge stöd och råd åt personer som saknar bostad. Dessutom har föreningen samlat på sig kompetens i hyreslagsfrågor och ger sina medlemmar och övriga värdefulla råd och bidrar ofta till att konflikter mellan hyresvärdar och gäster kan biläggas i samförstånd. Föreningens bidrag måste därför behållas på nuvarande nivå. En sänkning av bidraget innebär en nedvärdering av föreningens insatser som i stor utsträckning sker på frivillig grund. Detta efterlyser landskapsstyrelsen på sid. 103 i sin budget och tänker beakta frivilligtimmarna när man fördelar pengar till organisationerna.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.25.51 Landskapsstöd till organisationer inom bostadsbranschen höjs med 1000 € till 9000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

Christian Beijar

 

 

Göte Winè

Lasse Wiklöf