Finansmotion 8/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 8/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

 

Lasse Wiklöf

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om komplettering av motiveringen till kapitlet 43.27 Elsäkerhet och elenergi

 

 

Landskapet har nu under flera år med betydande summor stött utbyggnaden av  förnyelsebara energikällor främst i form av vindkraftverk. Socialdemokraterna har vid upprepade tillfällen påpekat det riskfyllda i vindkraftens utbyggnad mot bakgrund av  de för vindkraften mycket ogynnsamma marknadspriserna på el.

     Det är därför inte alls överraskande att landskapsstyrelsen nu, just med  prisargumentet  som orsak, är beredd att skjuta upp den  planerade utbyggnaden.

     Eftersom de ekonomiska förutsättningarna nu radikalt förändrats borde hela frågan om vindkraftens framtid, dess ekonomi och de stora möllornas placering i den känsliga åländska  natur- och kulturmiljön, föras till lagtinget för förnyad diskussion och beslut.

     Samtidigt som vindkraften obestridligt genererar ren energi framstår den ändå som alltmer diskutabel med hänsyn till övriga miljöaspekter. Många människor som tidigare varit  anhängare och påskyndare av vindkraftens utbyggnad intar i dag en betydligt mer restriktiv hållning  vilket ytterligare talar för förnyad vindenergidebatt och analys.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att Lagtinget under moment 43.27. kompletterar fjärde stycket på sid 103 med  med följande mening:"Under år 2001 skall landskapsstyrelsen presentera ett nytt beslutsunderlag för vindkraftens framtida utbyggnad."

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Lasse Wiklöf