Finansmotion 82/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 82/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2009-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ålands Handelskammare, ändring av motivering

 

Landskapsregeringen har ett avtal med Ålands Handelskammare r.f. som gäller fram till den 31 december 2010. Avtalet stipulerar att handelskammaren skall erhålla totalt 70.000 euro per år men eftersom landskapsregeringen föreslår en så drastisk minskning i moment 47.03.42 så vill undertecknade försäkra sig om att den för näringen så viktiga organisationen Ålands Handelskammare r.f anslag inte minskas under året''.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi 

 

att det tredje stycket i  motiveringen under momentet 47.03.42 Landskapsunderstöd för kurs-, utbildnings- och rådgivningsverksamhet ändras till följande lydelse: ”Under året ingår landskapsregeringen resultatavtal med Ålands handelskammare r.f., Ålands Företagareförening r.f. och Företagsam skärgård r.f.. Finansieringsnivån skall ses över dock så att de för näringslivet så viktiga rådgivningsorganisationerna ges möjlighet att fullfölja sina uppdrag gentemot medlemmarna. Dessutom kommer landskapsregeringen att fullfölja sitt ingångna avtal med Ålands Handelskammare r.f. och säkerställa dess finansiering för år 2010."

 

 

Mariehamn den 16 november 2009

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

Mika Nordberg

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

John Hilander