Finansmotion 83/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 83/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell m.fl.

2010-04-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till allmänna motiveringen

 

 

I budgeten för 2010 föreslår landskapsregeringen att anslagen för löneutgifterna ska minskas med två veckor för all personal i landskapet. Detta ska ske genom så kallade frivilliga åtgärder, d.v.s. att de anställda ska avstå sin semesterpenning eller förvandla den till ledig tid. Om anställda inte går med på dessa så kallade frivilliga åtgärder ska personalen i stället permitteras för motsvarande tid. Vid verkställighet av besluten har det blivit uppenbart att permitteringarna är förknippade med stora problem. Det är oklart hur verksamheterna ska fungera under den tid som personalen är permitterad. Det är också oklart ifall det rent lagligt är möjligt att permittera lärarna så som landskapet har föreslagit.

Förutom detta bidrar permitteringshotet med en dålig stämning bland de anställda och en försvagad arbetsmotivation, vilket inte gynnar landskapet i den situation av förändringsarbete som behövs och förväntas utföras under året.

Vi föreslår därför ett tillägg till sista stycket på sidan 5 i den allmänna motiveringen till första tilläggsbudgeten för år 2010 där det sägs följande: "Landskapets ekonomiska situation förutsätter sålunda att de åtgärder som landskapsregeringen tidigare redogjort för och igångsatt fortsätter enligt angivna riktlinjer."

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till de allmänna motiveringarna på sidan 5 andra stycket fogas följande tillägg: ”,dock så att permitteringarna av landskapets personal inte genomförs och att arbetssituationen för de anställda återgår till det normala.”

 

 

Mariehamn den 27 april 2010

 

 

Camilla Gunell

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback