Finansmotion 9/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 9/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2003-11-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet

 

Trots betoningen av vuxenutbildningens betydelse i den inledande budgettexten skär landskapsstyrelsen också i anslagen till bildningsförbunden. För att verksamhetens ska bibehållas bör bidraget hållas på samma nivå som 2003.

 

Med hänvisning till ovan anförda föreslår vi

 

en höjning av moment 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet med 2.000 €.

 

 

Mariehamn den 13 november 2003

 

 

Camilla Gunell

 

 

Barbro Sundback

 

 

Lasse Wiklöf

Carina Aaltonen

 

 

Göte Winé

Christian Beijar