Finansutskottets betänkande 1/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 1/1999-2000

Utskott

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

1999-12-09

FU0119992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

Finansutskottets betänkande om

Budget för landskapet Åland 2000

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 4/1999-2000

 

 

Instruktioner för att läsa betänkandet

 

För att läsa betänkandet i ”tryckt form” behöver du programmet Acrobat Reader. Har du redan programmet installerat klickar du på dokumentlänken här: Betänkande nr 1/1999-2000.

     Ifall du inte redan har programmet installerat på din dator kan du hämta hem programmet gratis genom att klicka här. Följ sedan installationsanvisningarna och klicka sedan på dokumentlänken ovan.

    

Vid eventuella problem eller om du vill ha pappersversionen hemsänd till dig ber vi dig ta kontakt med vårt kansli via e-post eller ringa +358 18 25332.