Finansutskottets betänkande 9/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Finansutskottets betänkande

Ladda ner Word-dokument

 

 

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/1999-2000

 

Datum

Arkivbeteckning

Finansutskottet

2000-10-03

FU0919992000

 

 

 

 

 

 

 

 

Till

 

 

Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Finasutskottets betänkande om

Revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet

·       Landskapsrevisorernas berättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet

 

I N N E H Å L L

Utskottets synpunkter1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet, som varken har någonting att anmärka mot revisionsberättelsen eller den utförda granskningen, föreslår att lagtinget antecknar sig berättelsen till kännedom.

 

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 20 september 2000 inbegärt finansutskottets yttrande över revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Viveka Eriksson, viceordföranden Holmberg, ledamöterna Sjöblom och Dennis Jansson samt ersättaren Jörgen Strand.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att Lagtinget antecknar sig revisionsberättelsen för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 1999 till kännedom.

 

 

Mariehamn den 3 oktober 2000

 

 

 

Ordförande

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Sekreterare

 

 

Marine Holm-Johansson