Framställning 13/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-02-27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Sänkning av kommunalskattesatsen för samfund

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 13/2001-2002

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 4 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § kommunalskattelagen den 17 juni 1993 för landskapet Åland (37/1993), sådan den lyder i landskapslagen den 15 oktober 2002 (68/2002), som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 6,9861 % i kommunalskatt.

 

 

 

4 §

Kommunalskatteprocenten för samfund och samfällda förmåner

     Samfund och samfällda förmåner skall på den beskattningsbara inkomsten betala 5,7275 % i kommunalskatt.

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder omedelbart i kraft och tillämpas första gången vid den beskattning som skall verkställas för skatteåret 2003.