Framställning 24/2002-2003 (parallelltext)

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-04-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Ändring av landskapslagen om renhållning

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 24/2002-2003

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 17 § landskapslagen om renhållning. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 17 § landskapslagen om renhållning

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 17 § 1 mom. landskapslagen om renhållning den augusti 8 januari 1981 (3/1981) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

17 §

Kommun får föreskriva att avgift (renhållningsavgift) skall erläggas för sådan bort­forsling och sådant slutligt omhändertagande av avfall som sker genom kommunens försorg enligt denna lag. Avgiften skall enligt kommunens bestämmande erläggas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

17 §

     En kommun får föreskriva att en avgift (renhållningsavgift) skall betalas till kommunen för sådan insamling, bortforsling och omhändertagande av avfall som sker genom renhållningsmyndighetens försorg i enlighet med denna lag. En avgift kan vara årlig, på annat sätt periodisk eller avse hantering av avfall vid enstaka tillfällen, varvid kommunen får besluta att avgiften skall betalas särskilt för varje tillfälle i fråga. Kommunen kan besluta att avgiften skall betalas till kommunen eller till den som utför renhållningen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -