Framställning 4/2003-2004 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Växtskydd
Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

Ålands landskapsstyrelse

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2003-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsstyrelsens framställning

Växtskydd

·       Landskapsstyrelsens framställning nr 4/2003-2004

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd. 1

 

 

1

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 punkt landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om plantmaterial och växtskydd av den 26 oktober 1995 (91/1995) som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Tillämpningsområde

     Om inte annat följer av denna lag skall följande rikslagar tillämpas i landskapet Åland:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) lagen den 16 december 1994 (FFS 1203/1994).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Tillämpningsområde

     Om inte annat följer av denna lag skall följande rikslagar tillämpas i landskapet Åland:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     2) lagen om skydd för växters sundhet den 18 juli 2003 (FFS 702/2003).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -