Hemställningsmotion 10/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 10/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Lasse Wiklöf

2000-03-16

HM1019992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Förhandlingar med Air Botnia om flygtrafikens tillförlitlighet


 


Goda kommunikationer med hög tillförlitlighet är av mycket stor betydelse för landskapets innevånare i allmänhet och för vårt näringsliv i synnerhet. Emellertid måste man med beklagande konstatera att flygtrafiken sedan i höstas då Air Botnia inledde trafiken på Åbo inte kunnat uppfylla rimlig tillförlitlighet i sin turlistade reguljära trafik.

     Inställda turer, andra avbrott och förseningar har återkommit med sådan regelbundenhet att många människor drar sig för att boka flyget till konferenser, möten eller andra sammankomster vid vilka man måste infinna sig vid given tidpunkt. Den bristande tillförlitligheten, som sällan beror på begränsande väderminima utan på tekniska fel, tenderar att undergräva förtroendet för Air Botnia och äventyrar därmed på sikt underlaget för den omistliga flygtrafiken.

 

Med hänvisning till det ovan anförda hemställer vi om

att Lagtinget uppdrar åt landskapsstyrelsen att med Air Botnia förhandla om större tillförlitlighet i bolagets turlistade reguljära trafik.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Lasse Wiklöf