Hemställningsmotion 13/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 13/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Lasse Wiklöf

2000-03-16

HM1319992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Befrielse från kommunalskatt för biodling


 


Till politikernas uppgifter hör att skapa förutsättningar för och underlätta möjligheterna för olika näringsgrenar i vårt samhälle. En till volymen mycket ringa verksamhet men som har mycket stor betydelse också ekonomiskt är biodlingen på Åland. För vår flora i allmänhet men för fruktodlingen i synnerhet är biodlarnas insatser mycket värdefull i pollineringssammanhanget. Inkomsterna för dessa näringsutövare är mycket små i relation till det tämligen omfattande arbete som utövarna utför. Vissa stödformer finns för näringen men undertecknad anser att näringens betydelse är så omfattande och fundamental att utövarna förtjänar kommunalskattebefrielse för sin verksamhet.

 

Undertecknad anhåller därför om att lagtinget hos landskapsstyrelsen hemställer om

att landskapsstyrelsen utarbetar förslag till befrielse av kommunalskatt för biodlingen.

 

 

Mariehamn den 16 mars 2000

 

 

 

 

Lasse Wiklöf