Hemställningsmotion 2/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Hemställningsmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

HEMSTÄLLNINGSMOTION nr 2/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Fredrik Lindqvist

2000-03-12

HM0219992000

 

 

 

 

 

 


 

Till

 

Ålands lagting

 

 

 


Avtal om grön el för landskapets fastigheter


 


Herr talman

 

Elmarknaden har spökat rejäl den senaste tiden, råvarupriset har fallit till rekordlåga nivårer, så lågt som under 10 penni per kilowatttimme. Detta till trots har de åländska konsumenterna inte märkt något särskilt på sin elräkning.

     Detta har föranlett att ekologiskt försvarbara energikällor utsatts för ekonomiska hot. Vattenkraftturbiner i Sverige stängs småningom ner eftersom det inte lönar sig att underhålla dem. Vindkraften lider av samma lönsamhetsproblem, men genom låg skuldsättningsgrad ser tack och lov inte hotet allt för allvarligt ut för de åländska vindenergibolagen.

     Nu är det kolkraft som gäller, den billiga och smutsiga energin som importeras från Danmark och Polen. Nu betyder inte moral, gemensamt ansvar och långsiktig hållbar energipolitik någonting alls. Bara elströmmen kostar under 10 penni kilowatten så är det bra. Även fast elkonsumenterna inte märker någon skillnad på elräkningen.

     Men tack och lov varar den här börs-cirkusen på elmarknaden sannolikt inte speciellt länge till. Redan till hösten spås höjda råvarupriser och stabiliserad elmarknad.

     Ett ljus i mörkret är när allt fler åländska företag gått in för att teckna avtal om grön el. Istället för att vara med och pumpa hit kolkraft har dessa företag valt att stöda åländsk ren vindenergi på olika sätt, antingen genom andels och aktieteckning , eller genom att köpa grön el för 2 penni extra per kilowatt. Det här är insatser som man bara måste få lyfta på hatten för.

     Nu frågar jag mig, varför skulle landskapet vara sämre ? Vore det inte trevligt att få lysa upp detta hus med grön åländsk vindel ? Även våra skolfastigheter och ÅHS-fastigheterna borde förses med grön el.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag

att sådana åtgärder vidtas så att landskapets förvaltning tecknar avtal om grön el för i första hand lagtinget och landskapsstyrelsens lokaler, och sedan för landskapets övriga fastigheter.

 

 

Mariehamn den 12 mars 2000

 

 

 

 

Fredrik Lindqvist